Vous avez un projet de foires et salons

Faites appel à notre expérience

pour réussir votre action commerciale

Nowy impuls w kwestii targów i wystaw

Rozwój marketingu bezpośredniego w dziedzinie targów i wystaw pociąga za sobą konieczność skorzystania z odpowiedniego medium. Od 1976 roku, EXPOinter dąży do praktycznego aplikowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych w tej branży. Wprowadzone nowe rozwiązanie pozwoli na szybkie i proste dotarcie do niezbędnych informacji oraz na bezpośredni kontakt z klientem, który będzie mógł wyszukać dla siebie najlepiej dostosowanego targu czy też innej imprezy. Portal ten jest otwarty dla wszystkich klientów związanych ze światem wystaw, salonów i targów na całym świecie. Witamy !!

- R. Tordjman

 La confiance dans toutes

vos actions commerciales

  

 


ISH - SHANGHAI

 Boilers, wall-hung boilers; electric / gas water heaters Floor heating system, electric heating; electric heat tracing devices Air-source heat pump water heaters; Heat pumps: ASHP, GSHP, WSHP hot water units Radiators, electric radiators Indoor / outdoor fireplace, fireplace accessories Ventilation system; air purification products Air-conditioning: Chillers, VRF air-conditioners HVAC automatic control system products and technologies

 

...
INTERNATIONAL WOOD FAIR

Miêdzynarodowe specjalistyczne targi w zakresie: Zarz¹dzanie terenami leœnymi i technologie leœnictwa; technologie obróbki drewna, technlogia drewnianych konstrukcji, produkty z drewna, architektura

...
YOUR Advertinsing

 Augmentez la visibilité de vos manifestations 

EXPOinter entièrement consacré aux foires et salons en Europe et dans le monde, vous propose des formules publicita...

LOT Polish Airline

Jeśli Państwa firma lub stowarzyszenie planuje konferencję, spotkanie lub kongres zachęcamy do skorzystania z usług oferowanych przez LOT w ramach programu LOT Conventions W ramach programu LOT Conventions organizatorzy konwencji z udziałem min. 100 zagranicznych uczestników mogą skorzystać ze specjalnych przywilejów:&nbs...

COPI'S

 COPI `S - Communication Art Print Image Sign is a clear example of the impact  of combined efforts by the organizers of 2 previous competing exhibitions / PRINT IMAGING & SIGN EXPO and REKLAMA EXPO / for advertising and print industry in Bulgaria. Organised...